طراحی UI نوعی طراحی بر اساس ایجاد ارتباط با مشتری (رابط کاربری) و بازدیدکننده است. اصول در نظر گرفته شده در طراحی UI ، با توجه به نیاز مشتریان یک کسب و کار و علاقه مندی آنها به رنگ ها و تصاویر در نظر گرفته می شود.  پس طراحی UI یعنی استفاده از گرافیک برای توجیح بازدیدکننده در خصوص یک خدمات که نتیجه ی آن باید تبدیل بازدیدکننده به مشتری باشد.

در طراحی یک صفحه و یا یک بنر و یا یک تبلیغ و … ایجاد ارتباط با مشتری و صد البته ایجاد اطمینان از خدمات ارائه داده شده با تصاویر، رنگ ها و گرافیک قابل لمس تر خواهد بود تا با متن! پس در اینجاست که ارزش کار یک طراح حرفه ای که مسلط به قوانین تبدیل بازدیدکننده به مشتری است مشخص می شود.

طراحی UI به پیش زمینه هایی نیاز دارد که شما باید این پیش زمینه ها را دارا باشید و بتوانید از این ابزارها به نحو احسنت در جادوی گرافیکی خود استفاده کنید! این ابزارها نیازمندی های ابتدایی هر طراح در ابتدا است. پس اگر می خواهید یک طراح UI حرفه ای شوید باید ابزارهای اولیه را در اختیار داشته باشید.

طراحی سایت